Gå til booking

Milling Hotels cookie- og persondatapolitik

1. Ejeroplysninger

Milling Hotels
Sverigesgade 6
5000 Odense C, Danmark
Email: info@millinghotels.dk

2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

 

Læs mere her

4. Formål med cookies på vores website:

– At gemme dine indstillinger.
– Trafikmåling og statistik.
– Målretning og frekvensstyring af annoncering.

5. Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter:
– Spectra Systems, www.spectra-systems.com
– Google, www.google.com

6. Persondatapolitik

Milling Hotels A/S som dataansvarlig:
Milling Hotels A/S
Sverigesgade 6
5000 Odense C
CVR-nr.: 21037389
Tlf. 63 11 96 96
E-mail: info@millinghotels.dk

Milling Hotels A/S består af 10 hoteller
Hotel Ansgar, Slotsgården ApS (CVR-nr.: 75962118)
Hotel Windsor, Odense ApS (CVR-nr.: 19065995)
Hotel Plaza, Odense A/S (CVR-nr.: 26257689)
Park Hotel, Middelfart A/S (CVR-nr.: 30494296)
Hotel Saxildhus A/S (CVR-nr.: 33144903)
Hotel Søpark, Maribo A/S (CVR-nr.: 36544465)
Hotel Gestus, Ålborg A/S (CVR-nr.: 37958387)
Hotel Ritz, Århus ApS (CVR-nr: 19946983)
Hotel Mini 11, Odense (CVR-nr: 19065995)
Hotel Mini 19, Odense (CVR-nr: 75962118)

Milling Hotels A/S er dataansvarlig.

Ved bestilling af én eller flere af vores serviceydelser, giver du Milling Hotels A/S samtykke til, at behandle dine personoplysninger. Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, som du eller ordregiver afgiver i forbindelse med bestilling.

Hvorfor og hvordan indsamler Milling Hotels A/S personoplysninger:

Dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan yde den bedste service for vores gæster. Milling Hotels A/S kan indsamler følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnr., e-mail, titel, sprog, kontonr., fødselsdato
• Købshistorik
• Virksomhedsoplysninger og kontaktpersoner

Milling Hotels A/S registrerer og behandler kun de oplysninger, som gæsten eller tredjepart (f.eks. ordregiver) afgiver. Milling Hotels A/S indsamler oplysninger til et eller flere følgende formål:
• Registrering af reservationer
• Registrering af serviceydelser
• Kontaktinformation til brug før, under og/eller efter dit ophold
• Marketingsrelaterede aktiviteter
• Anvendelse af situationsbilleder til markedsføring (ved samtykke)
• Registrering af tilmeldte til nyhedsbreve (ved samtykke)
• Tilpasning af markedsføring samt nyhedsbreve til dig
• Opfyldelse af lovkrav

Milling Hotels A/S opfordrer aldrig til at afgive oplysninger om handicap, allergi, medicinsk tilstand eller sådanne følsomme oplysninger. Gæsten eller tredjepart kan efter eget ønske afgive disse oplysninger til Milling Hotels A/S, og vi betragter denne afgivelse, som et samtykke for registrering af oplysningen på din profil. Hvis oplysningen er videregivet til Milling Hotels A/S af en tredjepart, er det pålagt tredjeparten, at informere de involverede gæster om Milling Hotels A/S persondatapolitik og vores registrering af oplysningerne. Det er tredjepartens ansvar, at der er givet samtykke fra den pågældende person, til videregivelse af oplysningerne til Milling Hotels A/S.

Milling Hotels A/S indsamler personoplysninger via:
• Ved booking, anmodning om tilbud eller hotelaftaler
• Ved tilmelding til Milling Hotels A/S nyhedsbrev
• Sociale medier, reklame- og analyseudbydere
• TV-overvågning, som er opsat ved hotellernes indgang, reception, bar og andre offentlige steder, som tryghed for den ansatte og gæsten
• Via browser cookies

Hvilket retsgrundlag behandler Milling Hotels A/S dine personoplysninger?:

Milling Hotels A/S kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at opfylde en kontrakt, som du er part. Personoplysninger som er indsamlet til brug for booking af ophold og serviceydelser sker på grundlag af GDPR artikel 6, 1, litra b). Ligeledes kan Milling Hotels A/S behandle personoplysninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Personoplysninger som er indsamlet til brug for markedstingsrelaterede aktiviteter, anvendelse af billeder og tilmelding til vores nyhedsbreve sker på grundlag af samtykke for dig, jf. GDPR artikel 6, 1, litra a).

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, hvor det er tilladt i henhold til lovgivningen. Milling Hotels A/S sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet, hvortil de er indsamlet. Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger som Milling Hotels A/S har registreret om dig. Du har desuden ret til berigtigelse, sletning og ajourføring af oplysninger som er forkerte eller på lignende måde behandles i strid med lovgivningen. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Milling Hotels A/S alle oplysninger, som Milling Hotels A/S ikke efter gældende lovgivning er pålagt at skulle gemme. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage hvorefter behandlingen ophører, med mindre Milling Hotels A/S efter gældende lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningen.

Hvis du ønsker at henvende dig i denne forbindelse, kan du kontakte os på mail info@millinghotels.dk.

Ansøger og Milling Hotels A/S:

Når du søger en stilling (opfordret eller uopfordret) behandler Milling Hotels A/S de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med ansøgningen via e-mail. Milling Hotels A/S bruger oplysningerne til at vurdere, om Milling Hotels A/S ønsker at tilbyde dig ansættelse samt kommunikation med dig i rekrutteringsprocessen.
Hvis du bliver tilbudt ansættelse hos Milling Hotels A/S gemmes dine personoplysninger i overensstemmelse med Milling Hotels A/S politik for behandling af medarbejderoplysninger, som udleveres af nærmeste leder, sammen med vores gældende personalehåndbog.

Ansøgninger modtaget i rekrutteringsprocessen opbevares i 30 dage efter endt rekruttering.

Sikkerhed og deling af dine personoplysninger:

Milling Hotels A/S videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke hertil eller såfremt vi er retligt forpligtet hertil.

Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der er en risiko, for at andre uberettiget får adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver personlige oplysninger på eget ansvar.

Milling Hotels A/S har fastlagte procedurer for tildeling af adgang til vores medarbejder i vores systemer. Ansatte får kun tildelt adgang, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af deres arbejde. Milling Hotels A/S kan kontrollerer deres faktiske adgang via tilsyn og logning.
I tilfælde af et evt. sikkerhedsbrud, som resulterer i en høj risiko for dig, vil Milling Hotels A/S underrette dog om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt, når Milling Hotels A/S bliver bekendt med det.

Milling Hotels A/S anvender eksterne leverandører af IT-systemer, IT-services m.v., som Milling Hotels A/S har indgået databehandleraftaler med, i henhold til GDPR. Du sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Milling Hotels A/S kan dele og videregiver din personoplysninger internt i koncernen, for at kunne yde den bedste service for dig som gæst.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger og data. Klage indgives til Datatilsynet.